Informatie

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de website, kan het voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Neem in dat geval a.u.b. contact met ons op.

?Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dat. Physical Solutions aanvaardt echter geen aansprakelijkheid.

Intellectueel eigendom

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Physical Solutions.

Privacy

Physical Solutions respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Zo blijven bijvoorbeeld uw contactgegevens alleen in het bezit van Physical Solutions en zullen die nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.