Aan elke cursus gaat een intake vooraf. De intake heeft de volgende doelen:

  1. Onderzoek oorzaak/gevolg klachten in relatie met kwaliteit van bewegingsgedrag
  2. Inschatten hoeveel sessies nodig zijn om pijnvrij te leren bewegen
  3. De kandidaat-cursist inzicht geven in de werkwijze tijdens en de inhoud van de cursus

De intake duurt een uur en vindt plaats onder leiding van een ervaren instructeur. Tijdens dit proces bepaalt de instructeur onder andere de mate van verstoring van het bewegingsgedrag en het motorische leervermogen van de kandidaat-cursist. Deze factoren spelen een rol bij het inschatten van het aantal sessies.

De kandidaat-cursist ontvangt binnen een week het (medisch) intakeverslag en de opdrachtgever de offerte. Met goedkeuring van de kandidaat-cursist wordt een kopie van het intakeverslag naar de bedrijfsarts gestuurd.

Na acceptatie van de offerte ondertekenen opdrachtgever, cursist en een vertegenwoordiger van Physical Solutions het contract. Vervolgens overleggen Physical Solutions en de cursist over de startdatum van de cursus.

Via het onderstaande formulier kunt u een kosteloze intake aanvragen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aanmeldformulier

Door wie wordt de aanvraag gedaan?

Uw volledige naam*

Uw telefoonnummer*

Uw emailadres*

Hoe wilt u dat wij contact met u opnemen?

Uw bericht