Bewegingsketens in bewegingsgedrag

brug

Natuurlijk bewegingsgedrag bestaat uit bewegingsketens waarin spieren in de juiste volgorde en in de juiste combinatie worden gebruikt. Als sprake is van sba klachten is een verstoring te zien van de combinatie en de volgorde waarin de spieren worden gestuurd. Omdat deze sturing is geautomatiseerd gaan die klachten niet vanzelf over.

Functionaliteit van bewegingsketens

De functionaliteit per bewegingsketen bepaalt:

 • De verdeling van de belasting over de keten
 • De belastbaarheid
 • De kans op het ontstaan van klachten.

Functionaliteit van bewegingsketens correspondeert met de somasensomotorische cortex. Dat is het gebied in de hersenen waar de sturing van de spiergroepen ligt gerangschikt. Niet de afmeting van de spiergroep, maar de mate van vertakking van zenuwen en bloedvaten in die spiergroep bepalen de op de cortex gereserveerde ruimte.

Als alle spiergroepen de gereserveerde ruimte bezetten, gaat bewegen automatisch goed. Doorbloeding en zenuwgeleiding functioneren optimaal. De spiergroepen vormen schakels in een keten zonder zwakke schakels.

Een spiergroep die in de sturing niet meer wordt aangesproken, verzwakt en raakt zijn gereserveerde ruimte op de cortex min of meer kwijt. Ook het omgekeerde geldt. Als een spiergroep weer wordt aangesproken, wordt de gereserveerde ruimte op de cortex weer heroverd.

Uit diverse onderzoeken bleek, dat de op de cortex gereserveerde ruimte kan veranderen. Een goed voorbeeld is het onderzoek van Harris. Hij bond de vingers van apen aan elkaar en zag op de hersenscan, dat de oplichtende punten van de sturing van de handen binnen twee dagen waren samengesmolten tot één punt.

Physical Solutions werkt aan het herstellen van de functionaliteit van de bewegingsketens om de belastbaarheid te verhogen en klachtenvrij te kunnen functioneren.

Reconditionering

Reconditionering van natuurlijk bewegingsgedrag bij volwassenen vereist alle vaardigheden, te weten:

 • Cognitieve
  Je eigen pijn begrijpen en verklaren uit je bewegingsgedrag
 • Sensomotorische
  Je bewegingsgedrag bijsturen
 • Interactieve
  Je omgeving vrij van bewegingsdwang inrichten en op de werkplek beargumenteerd voorwaarden bedingen
 • Reactieve
  Alle hiervoor genoemde vaardigheden combineren in het reageren op dagelijkse situaties