Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud van de website, kan het voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Neem in dat geval a.u.b. contact met ons op. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dat. Physical Solutions aanvaardt echter geen aansprakelijkheid.

Intellectueel eigendom

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Physical Solutions.

Privacy

Physical Solutions respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Zo blijven bijvoorbeeld uw contactgegevens alleen in het bezit van Physical Solutions en zullen die nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

N.a.v. de Europese privacywetgeving hebben we dit overzicht voor u gemaakt:

  • Uw persoonsgegevens worden digitaal bewaard (bijv. nadat u ons een e-mail of een bericht via de website heeft gestuurd). De digitale opslag is goed beveiligd en alleen toegankelijk voor medewerkers van Physical Solutions.
  • Wij gebruiken de persoonsgegevens voor direct contact en facturatie.
  • Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.
  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is, dus gedurende onze dienstverlening en het bijbehorende contact met u. Vijf jaar daarna verwijderen wij uw gegevens. Tot die tijd heeft u recht op inzage, wijziging en het ontvangen van de verzamelde gegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. M.b.v. deze cookies kunnen wij anonieme websitestatistieken bekijken m.b.v. Google Analytics, zodat we de website kunnen verbeteren en nog beter voor u kunnen maken. De cookies bewaren geen persoonsgegevens van u.