Vanuit de nieuwe kijk op bewegen en arbeidsgerelateerde klachten is het werkplekonderzoek van Physical Solutions completer dan een standaard werkplekonderzoek en gevormd in een Quickscan.

Inleiding

Naast individuele curatieve en preventieve interventies voert Physical Solutions QuickScans uit. Een QuickScan geeft inzicht in aanwezige knelpunten in de combinatie van lichaamsbouw, werkomgeving en bewegingsgedrag. De observatie en analyse vindt plaats op het werk en is gericht op de individuele situatie van de medewerker en brengt inzicht in de aanwezige risico`s op het ontwikkelen en/of in stand houden van klachten in het steun- en bewegingsapparaat in de werksituaties.

Physical Solutions

Physical Solutions verklaart klachten in het steun- en bewegingsapparaat (sba) uit het bewegings¬gedrag. Natuurlijk bewegingsgedrag bestaat uit bewegingsketens waarin spieren in de juiste volgorde en in de juiste combinatie worden gebruikt. Als sprake is van sba klachten is een verstoring te zien van de combinatie en de volgorde waarin de spieren worden gestuurd. Wanneer deze sturing is geautomatiseerd gaan die klachten niet vanzelf over. Physical Solutions werkt volgens de Physical Sense methode en organiseert individuele cursussen waarin natuurlijk bewegingsgedrag opnieuw wordt aangeleerd zodat zonder pijn kan worden gefunctioneerd.

Onderdelen QuickScan

Iedere deelnemer wordt individueel gescand op:

  1. lichaamsbouw en bewegingsgedrag
  2. bewegingsdwang/werkplekinrichting ten aanzien van lichaamsbouw en gedrag
  3. aanwezigheid van fysieke klachten

Voor een zuivere observatie en analyse van deze drie onderdelen zijn 90 minuten per medewerker nodig.

Aanmelden

Aanmelden van medewerkers voor een QuickScan kan per email aan office@physicalsolutions.nl.