Preventie fysieke overbelasting in de zorg

Physical Solutions verklaart klachten in het steun- en bewegingsapparaat (sba) uit het bewegings¬gedrag. Natuurlijk bewegingsgedrag bestaat uit bewegingsketens waarin spieren in de juiste volgorde en in de juiste combinatie worden gebruikt. Als sprake is van sba klachten is een verstoring te zien van de combinatie en de volgorde waarin de spieren worden gestuurd. Wanneer deze sturing is geautomatiseerd gaan die klachten niet vanzelf over. Physical Solutions werkt volgens de Physical Sense methode en organiseert trainingen waarin natuurlijk bewegingsgedrag opnieuw wordt aangeleerd zodat zonder pijn kan worden gefunctioneerd.

Ons preventietraject omvat een leerproces gericht op vaardigheidstraining van kwaliteit in bewegingsgedrag. Deelnemers wordt geleerd vanuit die kwaliteit de arbeidsspecifieke handelingen en technieken toe te passen en te conditioneren. De begeleiding vindt plaats in groepen van vijf medewerkers per groep. In totaal betreft het per groep vijf trainingen volgens onderstaand schema:

 • Week 1: Training 1, duur 2 uur – basisvaardigheden in bewegingsgedrag (BG)
 • Week 03: Training 2, duur 2 uur – basisvaardigheden BG in relatie tot arbeidstaken (AT)
 • Week 06: Training 3, duur 2 uur – combineren toepassen van vaardigheden BG in AT
 • Week 11: Training 4, duur 2 uur – oplossen van complexe vraagstukken uit de praktijk
 • Week 20: Training 5, duur 1½ uur – nazorg, controle vaardigheidsniveau in de praktijk

Kern aanpak

De kern van de aanpak ligt in de allocatie van de verantwoordelijkheid: Je bent zelf verantwoordelijk voor je bewegingsgedrag, de werkgever is verantwoordelijk voor het verschaffen van een werkplek die vrij is van bewegingsdwang. Onder bewegingsdwang worden alle factoren verstaan die het bewegingsgedrag negatief beïnvloeden. Om het mogelijk te maken de werknemer aan te spreken op het de verantwoordelijkheid voor het eigen bewegingsgedrag wordt tijdens de begeleiding een aantal vaardigheden geleerd.

De vaardigheden worden in verderop opgesomd.

Doelen binnen een preventieproject

Het primaire doel van het preventieproject is reductie van de kans op verzuim in de categorie klachten steun- en bewegingsapparaat. Dat doel wordt bereikt met een aantal subdoelen die in termen van vaardigheden zijn geformuleerd.

 1. Opsporen van de relatie bewegingsgedrag en klachten
  De eerste training staat het eigen bewegingsgedrag centraal. Door effecten van het eigen bewegingsgedrag te laten voelen, wordt duidelijk hoe klachten zijn ontstaan of kunnen ontstaan. Dit startpunt is gekozen om de motivatie voor gedragsverandering mogelijk te maken.
 2. Bijsturen van het bewegingsgedrag in werkgerelateerde handelingen/ technieken
  Als de sturingsfouten in het bewegingsgedrag en de gevolgen daarvan duidelijk zijn, leert de deelnemer hoe hij of zij moet bijsturen in werkgerelateerde handelingen, technieken en situaties.
 3. Opsporen en opheffen van bewegingsdwang op de werkplek
  Bewegingsdwang is de verzameling factoren die het bewegingsgedrag negatief beïnvloeden. Door de bewegingsdwang op de werkplek te ontdekken, leert de deelnemer via het herkennen van deze valkuilen zelf de werkplek efficiënt (her)inrichten.

Met het internaliseren van deze vaardigheden wordt elke deelnemer zich bewust van de relatie tussen de persoonlijke investering in het individuele bewegingsgedrag en de reductie van de kans op het ontwikkelen van onder andere rug-, nek- en schouderklachten en RSI/CANS.

Resultaten

Bij de start en bij de afronding van de begeleiding worden bewegingsgedrag, bewegingsdwang en de aanwezige fysieke klachten geïnventariseerd. De resultaten die op korte termijn zijn bereikt, worden gerapporteerd. Meestal wordt in ons preventieproject ook een curatief effect behaald met gemiddeld een klachtenreductie van minimaal 50%.

Prijsindicatie

De kosten voor een project zijn € 325,00 ex. BTW per deelnemer. Deze kosten zijn voor het gehele leerproces en inclusief rapportage, evaluatie en reiskosten.

Contact

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak, neem dan contact met ons op via tel. 0341 – 41 66 73.

Op de contactpagina vindt u meer contactgegevens.