Om de Physical Sense methode te kunnen toepassen dient men in het bezit te zijn van een Physical Sense certificaat.

In workshops voor diverse doelgroepen kan met het leren waarnemen van typische patronen in het bewegingsgedrag een basis worden gelegd voor het beter begrijpen en registreren van SBA klachten.

Een paramedicus die de Physical Sense methode beheerst bezit de volgende vaardigheden:

 • Met het eigen bewegingsgedrag een voorbeeld vormen voor de cursist
 • Bewegingsgedrag van een gekleed persoon waarnemen en analyseren
 • Klachten in het steun- en bewegingsapparaat verklaren uit bewegingsgedrag
 • Een doorverwijzingsvraag formuleren bij klachten die niet kunnen worden verklaard uit bewegingsgedrag
 • Een driedimensionale probleemdefinitie formuleren waarin oorzaken en gevolgen zijn onderscheiden
 • Een intake uitvoeren, gegevens registreren, een intakeverslag maken, de duur en doorlooptijd van de cursus bepalen
 • Een op reconditionering van natuurlijk bewegingsgedrag leerproces organiseren en de cursist instrueren op cognitieve, sensomotorische, interactieve en reactieve vaardigheden
 • Diverse gesprekstechnieken en handgrepen toepassen
 • Een reïntegratieplan opstellen, de uitvoering bewaken en waar nodig overleggen met opdrachtgever en casemanager
 • Medisch inhoudelijk overleggen met huisarts, bedrijfsarts of specialist
 • Regels van wetgeving toepassen in voorlichting, begeleiding, overleg en reïntegratie adviezen
 • Bij preventie
  a. In een oogopslag de kern van het probleem identificeren dat de basis vormt voor begeleiding op de werkplek
  b. De werknemer de bewegingsdwang laten ontdekken zodat hij of zij zelf de werkplek kan herinrichten
 • Voortdurend de kwaliteit bewaken door:
  a. Afstemming van het leerproces op de situatie
  b. Intervisie en supervisie
  c. Verwerking van evaluatiegegevens