Physical Solutions heeft de volgende hoogwaardige workshop ontwikkeld:

Workshop Gezond werken

Bewegingsgedrag in de praktijk

Inleiding

Physical Solutions werkt volgens de Physical Sense Methode en verklaart klachten in het steun- en bewegingsapparaat (sba) uit het bewegingsgedrag. Natuurlijk bewegingsgedrag bestaat uit bewegingsketens waarin spieren in de juiste volgorde en in de juiste combinatie worden gebruikt. Als sprake is van sba klachten is een verstoring te zien van de combinatie en de volgorde waarin de spieren worden gestuurd en de gewrichten worden gebruikt. Wanneer de sturing in verstoorde bewegingsketens is geautomatiseerd gaan die klachten niet vanzelf over.

Physical Solutions organiseert trainingen waarin onnatuurlijk bewegingsgedrag herkenbaar en inzichtelijk wordt gemaakt en natuurlijk bewegingsgedrag opnieuw wordt aangeleerd. Met de sturing naar natuurlijk bewegingsgedrag wordt de eigen invloed op sba klachten en de belastbaarheid duidelijk.

Doel training

Via bewustwording en zelfsturing van eigen beweginggedrag in staat zijn tot gezonder werken.

Subdoelen

  • Bewust worden van verstoringen in de bewegingsketens in het eigen bewegingsgedrag
  • De verstoringen in het eigen bewegingsgedrag kunnen bijsturen naar natuurlijk bewegingsgedrag
  • Natuurlijk bewegingsgedrag kunnen toepassen in de praktijk

Werkwijze

De workshop is pragmatisch van opzet. De start zal vanuit het eigen bewegingsgedrag plaatsvinden. Vanuit die registratie, ontdekkingen en bijsturing zullen diverse activiteiten, tiltechnieken, handgrepen en transfertechnieken worden geoefend in realistische settings.

Aantal deelnemers

Maximaal 12 deelnemers per groep

Locatie

Incompany

Trainers

De begeleiding wordt uitgevoerd door twee trainers.

Doorlooptijd en planning

De workshop bestaat uit drie trainingen:

  1. Week 1 : 2 uur
  2. Week 4 : 2 uur
  3. Week 8 : 2 uur

De trainingen en starttijden worden in overleg gepland.

Kosten workshop

Per groep van maximaal twaalf deelnemers

Totaal € 120,00 per deelnemer

Deze kosten zijn voor het gehele traject inclusief de voorbereidingstijd en reiskosten van Physical Solutions. Bedragen zijn exclusief BTW.

Inventarisatie en evaluatie

Tijdens de trainingen wordt geïnventariseerd welke deelnemers in aanmerking komen voor een curatief traject. In de evaluatie met de opdrachtgever wordt voor die deelnemers een passend curatief plan voorgelegd.

Onderhoud

Ieder jaar kan een nascholing worden gepland van twee uur per groep waarin de vaardigheden worden herhaald. Casussen uit de praktijk kunnen als onderwerp worden ingebracht.