De manier van kijken, denken en handelen die in de Physical Sense methode is vastgelegd heeft een aantal kenmerken:

  • Focus op houding verschuift naar focus op bewegingsgedrag
  • Behandeling en oefening worden vervangen door een leerproces
  • Primaire verantwoordelijkheid verschuift van de therapeut/instructeur naar degene die zijn of haar bewegingsgedrag moet veranderen
  • De diagnose waarin een gevolg wordt genoemd wordt vervangen door een probleemdefinitie waarin oorzaken en gevolgen worden onderscheiden.

Het aantal verschuivingen in de aanpak van SBA klachten is voldoende om te spreken van een paradigmawisseling.

De paradigmawisseling levert een aantal kritische vragen op bij de Arbowetgeving, het beeldschermbesluit, de basisprincipes van de ergonomie en de beschikbare hulpmiddelen. Daarnaast vereist de paradigmawisseling een aantal vaardigheden van instructeurs, die in de opleiding tot paramedicus niet voldoende of zelfs niet aan de orde komen.