Physical Solutions verklaart klachten in het steun- en bewegingsapparaat (SBA) uit het bewegingsgedrag. Natuurlijk bewegingsgedrag bestaat uit bewegingsketens waarin spieren in de juiste volgorde en in de juiste combinatie worden gebruikt.

Als sprake is van SBA-klachten is een verstoring te zien van de combinatie en de volgorde waarin de spieren worden gestuurd. Wanneer deze sturing is geautomatiseerd gaan die klachten niet vanzelf over. Physical Solutions werkt volgens de Physical Sense methode en organiseert individuele trajecten waarin natuurlijk bewegingsgedrag opnieuw wordt aangeleerd zodat zonder pijn kan worden gefunctioneerd.

brug2

Voor wie?

Iedereen met klachten in het steun- en bewegingsapparaat, zoals:

 • Bekkeninstabiliteit
 • Rugklachten (hnp)
 • Nek- schouderklachten
 • Frozen shoulder
 • Whiplash
 • Tennis- en golferselleboog
 • CTS
 • RSI/CANS

Intake

In de intake wordt de mate van verstoring in het bewegingsgedrag bepaald en wordt bepaald of deze verstoring een relatie heeft met de fysieke klachten. Als blijkt dat het verstoorde bewegingsgedrag de fysieke klachten veroorzaakt en/of in stand houdt, wordt het aantal benodigde sessies bepaald die nodig zijn om het verstoorde bewegingsgedrag te leren bijsturen naar natuurlijk bewegingsgedrag.

Tijdens de intake is de observatie gericht op de volgende punten:

 • Lichaamsbouw
 • Bewegingsgedrag
 • Functioneren van het feedbacksysteem
 • Sensomotorisch leervermogen
 • Invloed van eventuele onderliggende aandoeningen en/of klachten op het bewegingsgedrag.

De intake duurt ongeveer een uur en vindt plaats in onze vestiging in Franeker of Harderwijk, bij de deelnemer thuis of op de werkplek.

De cursus

Het verstoorde bewegingsgedrag zal moeten worden bijgestuurd naar een natuurlijke manier van bewegen en dit zal weer een automatisme moeten worden. Een intensief sensomotorisch leerproces is het middel waarmee dit kan worden bereikt. Deze behandeling heeft om die reden de naam “cursus bewegingsgedrag” gekregen. De cursus volgt een rooster waarin de frequentie van het aantal sessies afneemt in afstemming met het verloop van het leer- en herstelproces.

De geleerde vaardigheden dienen direct toegepast te worden in de dagelijkse activiteiten. Een dosis doorzettingsvermogen en discipline is hierin een must. De cursus wordt begeleid door een ervaren deskundige in de Physical Sense methode.

Cursuslocatie

De cursus vindt plaats in onze vestiging in Franeker of Harderwijk of bij de deelnemer thuis of op de werkplek.

Re-integratie?

Als er sprake is van re-integratie wordt in de loop van het traject een re-integratieplan opgesteld. Het re-integratieplan houdt rekening met de mate waarin de motoriek weer in natuurlijke bewegingsketens kan worden gestuurd en de hersteltijd van spieren, bloedvaten en zenuwen. Het plan is zo opgebouwd dat de kans op het automatiseren van natuurlijk bewegingsgedrag in de werksituatie maximaal is. Het volgen van deze formule is bepalend voor het resultaat.

Nazorg

Tegen het einde van de cursus wordt een controlesessie gepland. Deze sessie vindt geruime tijd na afronding van de cursus plaats. De controlesessie dient als controle en borging van het behaalde resultaat.

Aanmelden

Aanmelden voor een kostenloze en vrijblijvende intake kan via het aanmeldformulier of telefonisch: 0341-416673 of via email: office@physicalsolutions.nl.