Onze Coronamaatregelen

Physical Solutions en maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Corona virus (COVID-19)

We volgen de richtlijnen van het RIVM en het Ministerie van VWS en hebben onze dienstverlening daarop aangepast. Door deze maatregelen te treffen kunnen we meehelpen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Al onze fysieke afspraken zijn opgeschort tot in ieder geval 6 april 2020. Via email, WhatsApp of beeldbellen kunnen wij u deze periode adviseren en voor zover mogelijk op afstand begeleiding bieden wanneer dit nodig is. Afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent het virus, hopen wij u in afzienbare tijd weer persoonlijk te kunnen begroeten.

Stay safe and heathy!