De mens als systeem functioneert volgens de natuurwetten die zijn vastgelegd in de wetenschappen van neurologie, anatomie en fysiologie. Het systeem kan worden begrepen door deze drie te combineren en te integreren.

De mens krijgt input met bedoelde en onbedoelde leerprocessen. De output is bewegingsgedrag dat zowel op skelet- en spierniveau als op neurofysiologisch niveau in hoge mate objectief, valide en betrouwbaar is te kwalificeren.

Systeemanalyse

Een bedoeld leerproces is het ontwikkelen van natuurlijk bewegingsgedrag dat primair plaatsvindt door trial en error onder invloed van een directe feedback. Je zet de eerste stap, je valt en doet een nieuwe poging. Met het automatiseren van succesvolle pogingen ontstaat natuurlijk bewegingsgedrag.

Een onbedoeld en bovendien onbewust leerproces vindt plaats onder invloed van bewegingsdwang in de omgeving (factoren die het bewegingsgedrag negatief beïnvloeden).

Uit waarneming van het bewegingsgedrag wordt het probleem gedefinieerd dat de basis vormt voor het leerproces met concrete leerdoelen in een voorwaardelijke volgorde. Zowel de probleemdefinitie als de daaruit geoperationaliseerde doelen worden getoetst op objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid.