Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland, medewerkers muskusrattenbestrijding

Werkomstandigheden: buitenwerk, lopen op ongelijke ondergrond en talud/schuin lopen, vaak met lieslaarzen of waadpak aan. Quadrijden, varen met motorboot en kano en het plaatsen van rattenvallen.

Veel rug-, nek-, schouderklachten en rughernia’s ten gevolge van veelvuldig bukken/draaien vanuit verstoord bewegingsgedrag en ‘tennisellebogen’ vanwege het spannen van vele klemmen in een foutieve bewegingsketen.

Ruim 80 bestrijders begeleid in bewegingsgedrag en jaarlijks vindt er nascholing plaats. De nascholing is i.s.m. RISK Organisatie.