Workshop Bewegingsgedrag te Paard

Inleiding

Henry met paardPhysical Solutions werkt volgens de Physical Sense Methode en verklaart klachten in het steun- en bewegingsapparaat (sba) uit het bewegingsgedrag. Natuurlijk bewegingsgedrag bestaat uit bewegingsketens waarin spieren in de juiste volgorde en in de juiste combinatie worden gebruikt.

Als sprake is van sba klachten en inefficiënt bewegen is een verstoring te zien van de combinatie en de volgorde waarin de spieren worden gestuurd en de gewrichten worden gebruikt. Wanneer de sturing in verstoorde bewegingsketens is geautomatiseerd gaan klachten niet vanzelf over.

Physical Solutions organiseert trainingen waarin onnatuurlijk bewegingsgedrag herkenbaar en inzichtelijk wordt gemaakt en natuurlijk bewegingsgedrag opnieuw wordt aangeleerd. Met de sturing naar natuurlijk bewegingsgedrag wordt de eigen invloed op efficiënt bewegen, fysieke klachten en de belastbaarheid duidelijk en beheersbaar.

Doel training

Via bewustwording en zelfsturing van eigen bewegingsgedrag komen tot een efficiënte houding te paard.

Subdoelen

  • Bewust worden van verstoringen in de bewegingsketens in het eigen bewegingsgedrag
  • De verstoringen in het eigen bewegingsgedrag kunnen bijsturen naar natuurlijk bewegingsgedrag
  • Natuurlijk bewegingsgedrag kunnen toepassen naar een efficiënte houding te paard 

Werkwijze

De workshop is pragmatisch van opzet. De start zal vanuit het eigen bewegingsgedrag plaatsvinden. Vanuit die registratie, ontdekkingen en bijsturing zullen diverse dagelijkse activiteiten worden geoefend om vervolgens via het beste bewegingsgedrag tot een toetsbare efficiënte houding te paard te komen.

Aantal deelnemers

Maximaal 6 deelnemers per groep

Locatie

Stal Foxan IJslandse Paarden
Fam. Jonkman
Rondebroek 3
8374 KV Kuinre

Planning

De workshop bestaat uit twee trainingen:

  1. Zondag 6 juli : 10.00 – 15.00 uur
  2. Zondag 27 juli : 10.00 – 15.00 uur 

Trainer

De begeleiding wordt uitgevoerd door Henry Offenga, bewegingsdeskundige van Physical Solutions.

Hoewel elke vaardigheid wordt onderbouwd, raad ik u aan om zeer kritisch te blijven onder het motto: “Eerst voelen, dan geloven” daarna toepassen!. Van u als deelnemer wordt immers verwacht de geleerde vaardigheden direct toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Kijk ook op: http://www.foxan.nl/kalender/cursus-houding-met-henry-offenga/