Ergocoaches MCL 4e jaars geslaagd voor hun Master

Ergocoaches Medisch Centrum Leeuwarden

Vijf operatieassistenten zijn in vier jaar tijd door Physical Solutions opgeleid tot Master ergocoach. Op 14 oktober 2013 hebben zij alle vijf een voortreffelijk examen afgelegd en het Master-certificaat in ontvangst mogen nemen.

Zij voeren nu ergo-spreekuren uit op het Operatiecentrum (OC) waar zij hun collega’s begeleiden in het optimaliseren van bewegingsgedrag, toegepast in de diverse handelingen bij diverse operaties.

Namens Physical Solutions: Gefeliciteerd!