Nieuwe groep fysiotherapeuten en ergocoaches gestart

Dit jaar is een nieuwe groep fysiotherapeuten uit de provincie Friesland en ergocoaches van het Medisch Centrum Leeuwarden en Antonius Ziekenhuis Sneek gestart met hun opleiding bij Physical Solutions.

De fysiotherapeuten zijn op januari 2013 gestart met hun opleiding BewegingsketenTherapie en staan bijna voor hun examen. De ergocoaches volgen de opleiding Ergocoach, bewegingsanalyse en adviesmodule 1 (Trainee), gestart op 23 september 2013.

Bewegingsketentherapie